een goede voorbereiding met het

vragenformulier

Je wilt meer informatie over e-mails, funnels of over een van onze trajecten. Sta even goed stil bij de onderstaande vragen. Ik doe mijn huiswerk en zorg ervoor dat ons gesprek ook echt van waarde zal zijn.

Naam
Telefoonnummer
E-mailadres
01. Wat is je leeftijd?
0 of 350
02. Hoe ziet jou leef situatie eruit?
0 of 350
03. Wat is je huidige beroep?
0 of 350
04. Wat is de reden van deze aanvraag?
0 of 350
05. Wat wil je uit dit gesprek halen? 
0 of 350
06. Wat zou je willen kunnen? 
0 of 350
07. Wat zou je willen leren?
0 of 350
08. Hoeveel tijd ben je bereid te investeren in jezelf? 
0 of 350
09. Welke persoonlijke ontwikkel trainingen heb je al gevolgd?
0 of 350
10. Hoelang ben je al bezig met persoonlijke ontwikkeling?
0 of 350
11. Wat is je grootste droom?
0 of 350
12. Wat zou je willen realiseren?
0 of 350
13. Waar loop je tegen aan? 
0 of 350
14. Wat verwacht je van dit gesprek? 
0 of 350
15. Wat hoop je met dit gesprek te bereiken? 
0 of 350
16. Waar wil je in dit gesprek een oplossing voor?
0 of 350
17. Hoe ben je bij Meester Jezelf gekomen?
0 of 350
18. Waarmee denk jij dat ik jou kan helpen?
0 of 350