Integral Eye Movement Therapie

De verandering in een oogwenk

Gevoelssysteem

IEMT werkt direct met het gevoelssysteem. Vanuit een problematisch gevoel in het heden wordt d.m.v. vragen terug gespoord naar de kern van het probleem. Dit is het moment waarop iemand geleerd heeft zich zo te voelen of te zijn. Door op deze herinnering oogbewegingen toe te passen instrueer je het brein om breder te kijken, te denken en te voelen m.b.t. deze herinnering. Er ontstaat er meer afstand, de herinnering wordt vager, en de emotionele lading verdwijnt.

PTSS

IEMT kent een post-traumatisch stress protocol dat zowel voor de begeleider als cliënt zeer prettig is, omdat de cliënt niets over de inhoud hoeft te vertellen. Er kan snel en effectief gewerkt worden met de gevoelens en beelden waar iemand last van heeft. De cliënt hoeft hierdoor niet de hele ervaring te herbeleven. Dit is zeker bij traumatische ervaringen prettig voor zowel cliënt als coach/therapeut.

Persoonlijke Ontwikkeling

Er kan worden gewerkt op identiteitsniveau: identiteitsdelen die stil zijn blijven staan in ontwikkeling kunnen weer in ontwikkeling worden gebracht.

Er kan worden gewerkt met het zelfbeeld: overtuigingen als ‘ik ben niet goed genoeg,

Integral Eye Movement Therapie

Het is in te zetten voor:

  • stressreductie
  • verliesverwerking
  • preventie burn-out
  • angst en depressie
  • traumabehandeling, PTSS
  • persoonlijke ontwikkeling

 

Er wordt met de ogen bewogen om de gewenste verandering tot stand te brengen.

Integral Eye Movement

IEMT is oorspronkelijk ontwikkeld door Andrew T. Austin. In tegenstelling tot andere vormen van therapie gebaseerd op oogbewegingen, betreft IEMT niet simpelweg links-rechts oogbewegingen, waarbij het optreden van een effect niet altijd gegarandeerd is. Met IEMT kan ik als practitioner op zeer nauwkeurige wijze kalibreren welke oogbewegingen de grootste impact hebben op de beoogde veranderingen t.a.v. bijvoorbeeld jouw gemoedstoestand. Hierdoor kan met IEMT in een relatief korte periode al effect worden bereikt.

IEMT kan ingezet worden bij post traumatische stress (PTSS) , als je last hebt van heftige emoties rond een bepaalde gebeurtenis of als je kampt met een identiteitsconflict.

Het voordeel van IEMT is dat je niet eens diep hoeft in te gaan over de aanleiding van jouw emoties. Jouw hele verleden hoeft niet te worden opgerakeld. Het gaat er bij IEMT om dat je zelf de relevante gebeurtenissen in jouw gedachten houdt, tijdens het volgen van de aangegeven bewegingspatroon, met jouw ogen.

Je zult dan merken dat negatieve gevoelens omtrent deze gebeurtenis of de desbetreffende kwestie zullen verminderen.

Als IEMT practitioner kan ik aan jouw oogbewegingen zien, bij welke bewegingsrichtingen de grootste veranderingen optreden in jouw gemoedstoestand.  Tijdens deze sessie(s) ga je ook leren hoe je met jouw lichaamshouding en andere fysiologische aspecten jouw gemoedstoestand positief kunt beïnvloeden.

Na een IEMT sessie kun je wel wat vermoeidheid ervaren en krijg je instructies om dit zoveel mogelijk te verminderen. Gedurende de dagen en weken na de IEMT sessie(s) zullen er ook de nodige nazorg contactmomenten plaatsvinden.

Sessie boeken? Neem contact op.